Recruitment certifikácie

Certifikat Recruitment Academy

Na svete neexistuje špecializovaná škola pre Recruiterov. Garantované certifikačné programy RACS®, RACR®, RACM® a RACA® sú určené pre všetky úrovne recruitment profesionálov a pomáhajú im zvýšiť úroveň znalostí, kredibilitu a ich cenu na trhu práce.

Školiace programy ukončené certifikáciou:

Hlavným cieľom certifikačných programov je oboznámiť účastníkov s komplexnou stratégiou náboru, technikami vyhľadávania talentov od inzercie až po priame oslovenie. Programy popisujú náborový procesa práacu s kandidátom v priebehu jednotlivých fáz náboru a výberu. Súčasťou sú aj pohovorovacie techniky, práca s technológiami aj školenia mäkkých zručností pre špecialistov v oblasti recruitmentu.

RACS® - Recruitment Academy® Certified Sourcer

Kurz má za cieľ oboznámiť účastníkov s novými trendami a metódami recruitment a talent sourcingu. Účastníci odhalia kontext súčasného recruitment v súvislosti s vývojom histórie náboru zamestnancov a veľmi prakticky a podrobne sa zoznámia s novými technikami vyhľadávania talentov na sociálnych sieťach, ale napr. i cez telefón.

Dĺžka:

2 dni

Termín:

Čoskoro upresníme

Miesto:

Bratislava

Ukončené:

Testom + 1 projektom

Lektori:

Natália Šegedová, Pavol Kubaška

Garant:

Akademická rada na čele s Janom Mühlfeitom

Cena:

770 EUR + DPH (50% zľava pre študentov)
Viac informácií a registrácia

RACR® - Recruitment Academy® Certified Recruiter

Kurz poskytuje účastníkom najnovšie recruitment trendy a zdieľa overené moderné techniky v oblasti riadenia procesu kandidáta, vytvárania tzv. talent pipelines a využívania moderných technológií a online marketing v oblasti náboru zamestnancov. 

Dĺžka:

4 dni (rozdelene na 2 časti)

Termín:

Čoskoro upresníme

Miesto:

Bratislava

Ukončené:

Testom + 1 projektom

Lektori:

Natália Šegedová, Pavol Kubaška, Eliška Steklíková, Jakub Hejsek (guest speaker)

Garant:

Akademická rada na čele s Janom Mühlfeitom

Cena:

990 EUR + DPH
Viac informácií a registrácia

RACA® - Recruitment Academy® Certified Architect (anglicky)

Tento certifikačný kurz adresuje medzinárodne osvedčené postupy a štandardy návrhu recruitmentu procesov pre rôzne cieľové skupiny kandidátov a volbu náborovej stratégie navonok i dovnútra náborového teamu. Ďalej prakticky rieši návrh konkrétnych recruitment kampaní s dôrazom na HR marketing alebo tvorbu portfólia zdrojových kanálov pre sourcing kandidátov. Súčasťou je i predstavenie nástrojov pre posilnenie internej spolupráce a překonánie odporu v procese zmien v rámci nastavovania nových recruitment procesov.

Lektori:

Eoin Hanley, Natália Šegedová, Pavol Kubaška, Zdeněk Bajer, Jan Mühlfeit (guest speaker)
Viac informácií a registrácia

RACM® - Recruitment Academy® Certified Manager (anglicky)

Tento certifikačný program byl vytvorený, aby poskytoval nahliadnutie, pochopenie a praktickú  aplikaciu moderných osvedčených postupov podľa mezinárodných recruitment štandardov. Program pokrýva praktické znalosti vedenia lokálnych, regionálnych alebo mezinárodných operácií naprieč všetkými oblasťami recruitmentu. Cieľom je vybavit účastníkov selektívnymi nástrojmi, implementaciou a managementom strategických a operativnych aspektov recruitmentu.

Lektori:

Eoin Hanley, Natália Šegedová, Jan Mühlfeit (guest speaker), Radvan Bahbouh (guest speaker), Jan Bubeník (guest speaker)
Viac informácií a registrácia