Kurzy a tréningy

Účastníci našich otvorených aj firemných kurzov sa naučia používať najnovšie techniky pri vyhľadávaní talentov a vedení pohovorov korešpondujúcimi s aktuálnymi trendmi náboru zamestnancov napr. v USA. Moderný recruitment sa rapídne mení doslova každým dňom.

Harmonogram otvorených kurzov:

Január - október 2021 Séria 30+ online kurzov Digital HR Leaders Virtual € 265 + DPH
V cene kurzu je publikácia v hodnote 490 Kč a 3 mesačná individuálna podpora.
50% zľava za druhého účastníka z jednej spoločnosti (neplatí pre online semináre).